خبرگزاری شبستان

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

السبت ١٨ جمادى الثانية ١٤٤٠

Saturday, February 23, 2019

Глубокое значение и уроки жертвоприношения
Жертвоприношение приводит к благочестию и приближению к Богу. Жертвоприношение приводит к оказанию помощи нуждающимся людям. Прощаются грехи тех, кто резал жертвенное животное. ۱۳۹۷/۶/۲ - ۰۰:۳۱